گاهی غمگین گاهی شاد

خاطرات

مزاحم

ملت چه بیکارن!

یکی مزاحم میشد هی اس هی زنگ....جواب نمیدادم که بیخیال شه!

دیگه نزنگید!

بعد از چند روز اس داد:

ببخشید من چند روز مزاحمتون نشدم کار داشتم دستم بند بود , شرمنده , حالا چه خبر؟

[ ۱۳٩۱/۱٠/۱۱ ] [ ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ ] [ parmida ] [ نظرات () ]