عاشق نیستم

من.... عاشق نیستمـ !

فقط گاهی حرف تو  که میشود..

گرمـ و سرد میشـود ! ... دلــــــم مث اینکه تـــب میکند.!

آبــــــ میشود!.......تنــــگ میشـــــود!

این که عشق نیســـت.......هستـــــ ؟

/ 8 نظر / 12 بازدید
پاپسی

اره دیپگه چی میشه کرد[ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت]

pop30

هـی غـَـریـبـه...!!! اونـی کـه الآن مـآل شـُمـآسـت هـَلآک مـَن بـود دَر حـَدَم نـبـود پـآسـش دآدم بـه تـو مـُبـآرکـت بـآشـه

ali comando

سلام.چرا وبلاگتو آپ نمیکنی؟؟

pop30

_______________¶¶¶¶¶¶ __________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶ _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶ _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ___ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ [█]¶¶¶¶¶ ____¶¶¶¶¶ [█] ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _____¶¶¶¶¶¶¶`▼´¶¶¶¶¶¶ ______¶¶¶¶¶¶¶·♥·¶¶¶¶¶ __¤’¤’¤’¤’

پسرک تنها

گفته بودند که گنج در ویرانه هاست راست گفتند چون وجودت در دل ویران ماست !

پانته ا

من به خدم میگم عشقنیست ولی خودم و گول میزنم عشقه[ناراحت]

HIGHBOY

نه اسمش بدبختیه...