گوش کن

از سه نفر هرگز متنفر نباش

فروردینی ها.مهری ها.اسفندی ها

چون بهترین هستند

سه نفر و هرگز نرنجون:

اردیبهشت ها.تیری ها.دی ها

چون صادق هستند

سه نفرو هیچ وقت نذار از زندگیت برن بیرون:

شهریوری ها.اذری ها.ابانی ها

چون به درد دلت گوش میدن

سه نفرو هرگز از دست نده:

خردادی ها.مردادی ها.بهمنی ها

چون دوست واقعی هستند

.

.

.

نتیجه زندگی چیزهایی نیست که جمع میکنیم

بلکه قلب هایی است که جذب میکنیم

 

 

 

/ 4 نظر / 10 بازدید
elina

قشنگ بود.حالا خودت تو کدوم ماهی؟؟؟؟؟

elina

پس نمیذارم از زندگیم بری بیرون[چشمک]

elina

من 6 بهمن

پانته ا

پس خوش به حال من بهترین ادم ها دورم جمع شدن مهر:مامانم تیر:خود عزیزم ابان:......و تو که نفسمی مرداد خواهرم به به به به [قلب]