بارونــ صفتــ

بعضی از ادما مث بـــارونـــ میــ مونن

اولش که میـــان بهت طراوتــ و شــادیـــ میدن

ولی اخرش زندگــــیتو با گِــــلو و شلــ یکی میکنن

مراقب ادمای بارون صــفتـــ باشــ

نباید خاکی باشی

که اخرش گِلی بشی

/ 2 نظر / 10 بازدید
غزال

اخی بارون ....پ یادش به خیر ..