لاشی بازی

                          یــه بـــــــــــــــــــــــــــــــــــازی هست

    تو ایران که خیلی طرفدار داره                                          اسمش

                          لـــــــــــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــی بازیه

/ 1 نظر / 36 بازدید
آتنا

ینی چی؟؟منی این پستتو نفهمیدم.راستییییی upam