وقتی بهم نمیرسی

وقتی دستت بهم نمیرسه باید یه چیز بذاری زیر پات تا قدت بهم برسه:

مثلا...

"غــــــــــــــــــرورت"

اره!نیشخند

/ 7 نظر / 10 بازدید
M

اگه غرورمو بزارم چیزی برای تو نمیمونه [گل]

غزال

وای معلوم شد که دوست خودمی واقعا آفرین !

غزال

وای معلوم شد که دوست خودمی واقعا آفرین !

پگاه

نذاشت عایا؟؟؟؟[زبان][نیشخند]

نازی

آپم.... بدوووووووووووووووووووووووووووووووو[قلب][ماچ][نیشخند]

نازی

آپم.... بدوووووووووووووووووووووووووووووووو[قلب][ماچ][نیشخند]