از ادم ها بت نسازید!!!

این خیانت است...

هم به خودتان هم به خودشـــــــــــان!!
خدایی میشوند

که خدایی کردن نمیدانند.

و شــــما در اخر میشوید

                                      سر تا پا کافر خدای خود ساخته..!

/ 0 نظر / 16 بازدید