تفکیک زباله

حالا گفتن نداره ولی ما از این خونواده های با کلاسی هستیم که زبالهاشونو تفکیک میکنن

هسته های زردالو . سایر زباله ها نیشخند

/ 5 نظر / 13 بازدید
هستی

اره خب گفتن نداره ولی ما هم همینطور

s??

خخخخخخخخ آره گفتن نداره[نیشخند]

s??

سيلام عخشم...بدوووووو بدووووووووو كن بيا وبم آپـــــــــــــم[نیشخند]

غزال

اخه شما ریور دارین بایدم اینجوری باشه !! نه ?

hasti

بـــــــــــــــابــــــــــــا بــــــــــــــــاکلاس[نیشخند]