دید قشنگ

وقتی عصبی و دلتنگم

دوس دارم با لگد برم تو صورت اینایی که دید قشنگی نسبت به زندگی دارن!!!

/ 4 نظر / 11 بازدید
pop30

من دقیقا شکل توهم [خجالت]

HIGHBOY

کصافططططططططططططططا[نیشخند]

haniye

ای گفتی...[نیشخند]